ARCHÍVUM

Összes találat: 339


A találatok közötti lapozáshoz használja a jobbra és balra nyilakat
1956-os témájú amerikai sajtóválogatás

.

A Püski Sándor irathagyatékában található ’56-os sajtóválogatás második, nagyobb egységét a főleg az Amerikai Egyesült Államokban megjelent hírek, újságok gyűjteménye alkotja. A gyűjtemény a Daily News-ból (14 cikk), a New York Herald Tribune-ból (71 cikk, és 3 szám), a New York Journal American-ból (20 cikk), a New York Post-ból (37 cikk), a New York Times-ból (93 cikk, 6 szám), valamint a New York World Telegram-ból (49 cikk, 1 szám) áll. Emellett a brit Daily Mirror-ból is találhatunk két cikket.

 

Többségük a magyar menekültek ausztriai helyzetével, valamint amerikai fogadtatásukkal foglalkozik. Ennek kapcsán a New-Jersey-i Kilmerben felállított táborral, az amerikai menekültkvóta emelésével. Hangsúlyosan jelenik meg a magyar kérdés kapcsán az ENSZ helyzete és lehetőségei, ahol több cikk elégedetlen hangvételű. A magyar felkelés eseményeit is körüljárják, leírva néhány szabadságharcos tetteit. Név szerint szerepel az írásokban többek között Mindszenty bíboros, Kéthly Anna, Nagy Imre, valamint Király Béla. Többször jelenik meg a Kádár-kormány illegitim minősítése is.

 

A világpolitikai események között a leghangsúlyosabban a szuezi válság és a hidegháború kérdésköre jelenik meg. Több cikk foglalkozik az Egyesült Államok belpolitikai helyzetével, a kelet-európai kommunista államok összehasonlításával, Ausztria semleges helyzetével, Jugoszláviával, és a lengyel felkeléssel. Elemzések találhatók a nyugati államok kommunista pártjaival – elsősorban Franciaország és Olaszország –, az el nem kötelezett ázsiai országok álláspontjával, az 1956-os emberi jogok napjával, a melbourne-i olimpiával, a Szabad Európa Rádióval és a genfi egyezménnyel kapcsolatban.

 

Az írások hangvételére és szóhasználatára jellemző a hidegháborús amerikai propaganda hatása. A szovjeteket mindvégig negatívan – barbár elnyomókként –ítélik meg, míg az Egyesült Államokról szinte csak pozitívan, a szabadság védelmezőiként nyilatkoznak.

 

Házi Balázs – Marschal Adrienn