Az interjúkészítés a legtöbb humántudomány kutatási módszereinek részét képezi. A történelmi múlt megismerését célzó interjúkra az angol nyelvből átvett „oral history”, vagyis elbeszélt történelem kifejezést használjuk.
A műfaj a 20. század második felében tett szert meghatározó jelentőségre, amikor a felvételek dokumentálásához szükséges technikai eszközök széles körben elterjedtek. 
A megismerés céljából alapvetően két interjútípust különböztetünk meg: a konkrét témát vizsgáló interjút, illetve az életútinterjút. Utóbbiak a részletességük miatt gyakran több felvételből állnak. Az alapvetően az írott forrásokat középpontba állító hagyományos történeti kutatás szemszögéből több kritikát is megfogalmaztak a szakemberek: az emberi emlékezet torzításai, tökéletlenségei, a jelen élményeinek visszavetítése a múltba, illetve a folytonosan változó személyiség miatt az így szerzett információk értéke gyakran nagyon csekély. Éppen ezért fokozott jelentőséggel bír a speciális módszertan használata, amellyel az interjú valóban „elbeszélt történelemmé” válik, ezáltal gazdagítva a történelmi megismerhetőség lehetőségeit.  
Intézetünkben a Történeti Kutatócsoport két történésze, Dr. Juhász Pintér Pál és Madácsy Tamás foglalkozik kutatási programok keretében interjúkészítéssel. Mindezidáig több mint 230 interjú készült A kárpótlás és privatizáció, A borsodi kohászat a rendszerváltás éveiben, A Taxisblokád, Az MDF története vidéken, A rendszerváltás története vidéken című kutatások során. Az elkészült felvételeket a RETÖRKI Archívum Oral History gyűjteményében őrizzük.