A jelen egyik leginkább meghatározó társadalmi változását az informatika megjelenése és gyors ütemű fejlődése, valamint az ennek hatására kialakuló információs társadalom jelenti. A globális folyamat eredményeként a hagyományos dokumentumok mellett megjelentek a speciális tulajdonságokkal rendelkező elektronikus adathordozók. Az elektronikus iratok az információ megőrzésének változatos és célorientált formáit biztosítják. A gyorsan változó technológiai közegnek való kitettségük miatt azonban fokozott figyelmet igényelnek.


A ’80-as és ’90-es évek az elektronikai technológia fejlesztésének azon időszaka, amelynek gyártói fejlesztései nyomán számos, ma már nem használt, kevéssé ismert adathordozó jelent meg és került használatba. Az orsós szalagok, VHS-, Beta-, U-matic és különböző DV kazetták, floppy lemezek ebből az időszakból származnak, a rajtuk tárolt információ hosszú távú megőrzése tartalmuk digitalizálásával, átmentésével biztosítható. A RETÖRKI Archívum a fent említett korabeli adathordozókkal kompatibilis digitalizáló műhellyel rendelkezik.